Đurić: Važan dan za povеzanost sa južnom pokrajinom