Петковић: "Електросевер" добија самосталност у снабдевању