Вујовић: Србија посвећена решавању проблема управљања отпадом