The National Assembly

Гојковић: За финансирање Радио-телевизије Војводине 900 милиона динара из буџета

"Законом о јавним медијским сервисима предвиђено да држава обезбеђује стабилно и довољно финансирање основне делатности јавних медијских сервиса и да се они финансирају из буџета.."