Izvršni odbor

Izvršni odbor

IZVRŠNI ODBOR

 

Izvršni odbor je izvršno-politički organ Glavnog odbora i Predsedništva.

Izvršni odbor čine predsednik Izvršnog odbora, predsednici okružnih odbora, predsednici gradskih odbora sa statusom okružnih odbora, predsednik Koordinacionog odbora za Kosovo i Metohiju, predsednici saveta Stranke, 10 članova koje imenuje Predsedništvo Stranke i sekretar Izvršnog odbora.

 

Predsednik Izvršnog odbora:

Radomir Nikolić

 

 

Nadležnost Izvršnog odbora:

 

 

1. odgovara za sprovođenje odluka Glavnog odbora, predsednika i Predsedništva;

2. odlučuje o pitanjima organizacije rada Stranke;

3. raspravlja o oblicima organizovanja u Stranci;

4. prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa Stranke i predlaže mere;

5. odlučuje o osnivanju odbora u zemlji i inostranstvu;

6. odlučuje o razrešenju predsednika opštinskih odbora;

7. raspušta opštinske odbore;

8. stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama u skladu sa opštim aktima koje usvaja Glavni odbor;

9. odlučuje o prigovorima na činjenje i nečinjenje okružnih odbora;

10. donosi Poslovnik o svom radu;

11. obavlja poslove koje mu povere predsednik Stranke, Glavni odbor i Predsedništvo;

 

12. obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Stranke.