JOŠ JEDAN USPEŠAN DAN AKTIVISTA SNS-A U AKCIJI „POMOZIMO KOMŠIJI“