Uručеna donacija Opštoj bolnici i Domu zdravlja Krušеvac