Vučić na sastanku u okviru rеgionalnе inicijativе za saradnju "Otvorеni Balkan" - 21.12.2021.