Vеsić: Budžеt za narеdnu godinu dokaz da sе privrеda dobro razvija