Godišnji finansijski izvеštaj za 2018. godinu sa bar kodom