Годишњи финансијски извештај за 2018. годину са бар кодом