Председништво

Председништво

Чланови Председништва Српске напредне странке:

Брнабић Ана

Бабовић Стефан

Бакарец Небојша

Белоица Ана

Божић Сандра

Васић Владан

Весић Горан

Вујовић Ирена

Вучевић Милош

Вучен Никола

Вучић Александар

Гашић Братислав

Глишић Дарко

Гојковић Маја

Дабић Ђорђе

Дашић Никола

Дукић Мијатовић Маријана

Ђерлек Мирсад

Ђорђевић Зоран

Ђорђевић Ненад

Ђукановић Владимир

Ђурђевић Дејан

Ђурић Невена

Жарић Ковачевић Јелена

Завишић Немања

Здравковић Марија

Зобеница Дамир

Ивковић Биљана

Јакшић Александар

Јањић Петар

Јањушевић Крсто

Јованов Миленко

Јокић Алекса

Јоксимовић Јадранка

Јоксимовић Немања

Кебара Лука

Кесар Дејан

Кисић Тепавчевић Дарија

Кнежевић Горан

Лакић Сања

Лончар Златибор

Љубичић Јана

Мали Синиша

Маловић Бранислав

Маловић Владанка

Мартиновић Александар

Матић Веран

Милановић Ненад

Миличковић Милосав

Миловановић Звездан

Мировић Игор

Младеновић Марко

Момировић Томислав

Недић Новак

Николић Ивана

Николић Милица

Николић Радомир

Ничић Бошко

Обрадовић Јелена

Обрадовић Марија

Орлић Владимир

Павков Сара

Пантић Пиља Биљана

Петковић Петар

Петровић Видоје

Петровић Лука

Петровић Оља

Поповић Ивана

Простран Бранислав

Рагуш Марина

Радаковић Бојана

Селаковић Никола

Сотировски Драгана

Стамболић Сава

Стевановић Драган

Стефановић Небојша

Тврдишић Радован

Терзић Милош

Тодоровић Ђорђе

Тодоровић Милун

Томић Александра

Томић Зоран

Турк Милена

Цветановић Горан

Чучковић Мирослав

Шапић Александар

Шарчевић Младен

Изабрани чланови Председништва су и

 

Ђурић Марко

Недимовић Бранислав

Стевановић Немања

Табаковић Јоргованка

који не обављају страначку функцију док су на актуелним јавним функцијама.

 

Председништво Странке је оперативно-политички орган Странке, који редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду Странке.

Председништво Странке:
1. врши контролу рада представника Странке у власти;
2. именује и разрешава председнике окружних одбора, председнике градских одбора са статусом окружних одбора и 10 чланова Извршног одбора, на предлог председника Странке;
3. именује савете Странке на републичком нивоу, на предлог председника Странке;
4. доноси Пословник о свом раду;
5. обавља послове које му повере Главни одбор и председник Странке;
6. обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

Састав и избор
Председништво странке је састављено од тридесет чланова.
Чланови Председништва могу бити: чланови по функцији и изабрани чланови.
Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора и председник Извршног одбора.
Остале чланове Председништва именује, на предлог председника Странке, скупштина Странке из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.

Престанак функције
Члану Председништва престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран и престанком чланства у Странци.
Изабраним члановима Председништва функција може да престане и опозивом од стране Скупштине, односно разрешењем од стране Главног одбора.
Изабрани члан Председништва може да буде опозван, односно разрешен ако не извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и Статут Странке.
Члан Председништва по функцији губи чланство у Председништву и престанком функције.

Сазивање и рад Председништва
Радом Председништва руководи председник Странке, а у случају његовог одсуства заменик председника Странке или потпредседник кога они овласте.
Седница Председништва може да се одржи ако на њој присуствује више од половине чланова Председништва.Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова.
Вођење седнице Председништва и гласање на седници Председништва уређују се Пословником о раду Председништва.