Програм СНС - БЕЛА КЊИГА „ПРОГРАМОМ ДО ПРОМЕНА“

Програм СНС - БЕЛА КЊИГА „ПРОГРАМОМ ДО ПРОМЕНА“

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

 

Б Е Л А     К Њ И Г А „ПРОГРАМОМ ДО ПРОМЕНА“

 

Oктобар, 2011.

 

ПРОГРАМСКА ПЛАТФОРМА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

 

Српска напредна странка доноси ПРОГРАМСКУ ПЛАТФОРМУ свог деловања у условима дубоке економске, социјалне и политичке кризе, у жељи да створи услове за излазак из кризе и развој Србије.

Српска напредна странка овом платформом дефинише основна начела свог деловања проистекла из раније изнетих општих политичких ставова.

Српска напредна странка је политичка организација јасног демократског опредељења, чији је циљ спровођење државотворне политике, заштита виталних националних интереса, унапређење људских права, реалан и убрзан економски развој.

Српска напредна странка се залаже за улазак Србије у Европску унију, али и за блиску сарадњу са Руском Федерацијом, Сједињеним Америчким Државама, Кином, Јапаном и земљама трећег света које постају све значајнији носилац светског развоја.

Српска напредна странка верује у свој народ и његово историјско искуство, верује у, још увек непробуђену снагу Србије и њен људски и материјални потенцијал. Верујемо да само заједно можемо да зауставимо даље пропадање Србије, извучемо земљу из кризе и пружимо прилику сваком грађанину Србије да живи боље и срећније.

Српска напредна странка ће предано радити на омогућавању стабилног, предвидивог, богатијег и безбеднијег живота у Србији.

Поштујући демократска начела, људска права, владавину права, општа и појединачна начела Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), уважавајући начела тржишне привреде, спремна за пуну сарадњу са Међународним економско-финансијским институцијама, Српска напредна странка објављује

ПРОГРАМСКУ ПЛАТФОРМУ као основу за будући економски развој и просперитет свих грађана Србије.

Српска напредна странка позива све грађане Србије да се придруже и својим деловањем допринесу реализацији програмске платформе, како бисмо заједно изградили модерно, демократско и просперитетно друштво.

Српска напредна странка ће се залагати за остваривање следећих општих начела:

 

1.   Јака економија – услов за модерну и снажну Србију 

2.   Привлачење инвестиција – услов привредног раста 

3.   Косово и Метохија – део Србије

4.   Србија у Европи и сарадња са светом

5.   Начела политике заштите права националних мањина 

6.   Целовита и децентрализована Србија

7.   Пољопривреда као шанса Србије

8.   Развој енергетике и рударства је перспектива Србије

9.   Саобраћај, инфраструктура и туризам – услов развоја осталих привредних и индустријских грана

10. Борба против корупције и криминала 

11. Здравствена политика

12. Социјална политика и социјална правда 

13. Реституција – модерна Србија

14. Стратегија за младе – снага за будућност

15. Стратегија за пензионере – брига о нашој садашњности 

16. Култура, наука и образовање – залог за будућност

17. Заштита животне средине и очување природних ресурса и баштине – пут ка одрживом развоју

18. Отаџбина и дијаспора – нераздвојне целине 

19. Слобода медија – основ и услов демократије 

20. Развој спорта

 

Овде можете преузети комплетан документ : БЕЛА КЊИГА „ПРОГРАМОМ ДО ПРОМЕНА“