Годишњи финансијски извештај за 2018. са потврдом ревизора