Годишњи финансијски извештај за 2020. годину са бар кодом