Акција „Помозимо комшији“ и даље се одвија без обзира на временске услове