Братислав Гашић у обиласку асфалтиране улице Радета Гавриловића у Крушевцу