Братислав Гашић у обиласку радова улице у насељу Мудраковац