Братислав Гашић у разговору са мештанима Паруновца