ДВОРАЦ ХЕРТЕЛЕНДИЈЕВИХ – НАЈСКУПЉА РУШЕВИНА У СРБИЈИ