Вучић присуствовао отварању Европског ромског института за уметност и културу и Ромског образовног фонда - 25.05.2021.