Архива новинских чланака

Политика - Марко Ђурић - 05.03.2012.

Српска напредна странка жели да преокрене овај процес и врати градским општинама улогу која им припада, на корист свих Београђана којима је централизацијом приступ кључним услугама локалне самоуправе у знатној мери отежан (физички – становници обода Београда за поједина уверења путују десетинама километара, и материјално – преносом надлежности на скупштину града таксе су вишеструко порасле). У вези са изнетим предузећемо следеће:
1. Поверићемо општинама надлежности које су им одузете и доделити им нове. Омогућићемо општинама да имају своју својину и да имају право да њом управљају (да је дају на коришћење, да је дају у закуп, да заснују хипотеку над непокретностима, да улажу у капитал итд). Створићемо услове да општине функционишу као значајни правни и економски субјекти и да постану носиоци локално-економског развоја (кроз послове издавања грађевинских дозвола, легализације и сл.) На тај начин ћемо омогућити општинама да лакше и ефикасније пружају услуге грађанима.
2. Успоставићемо јасне критеријуме за трансфере општинама из републичког и градског буџета. Битно је да постоје критеријуми и да се примењују како би се спречио утицај политике на доношење одлука о томе којим општинама и колико средстава ће се доделити (пример општине Сурчин која је добила неупоредиво више финансијских трансферних средстава у односу на општину Земун само због тога што власт у Земуну и на нивоу града творе различите политичке опције). Ово је уједно и начин да се створе системске претпоставке за укидање партократског начина управљања.
3. Учинићемо обавезним формирање месних заједница и дати им веће надлежности.

Статутима општина и градова одредићемо износ (процентуално) који ће општине издвајати из својих буџета за рад и функционисање месних заједница, и тиме уклонити произвољности које постоје. Сматрамо и да месне заједнице морају да имају важнију улогу приликом информисања грађана, идентификације њихових потреба и најбитнијих проблема. Јачањем њихове улоге успоставиће се јединствени систем идентификације интереса грађана и проналазити бржи и ефикаснији начини за њихово остваривање. Проширићемо и надлежности месних заједница у области креирања пројеката који су од значаја за њихово функционисање и на тај начин омогућити грађанима значајнију улогу у управљању својом локалном (месном) заједницом. Верујемо и боримо се за то да сан утемељивача модерне српске државе – јаке општине као темељ снажне Србије буде достигнут у овој генерацији.
*Члан Главног одбора СНС-а
Аутор: МАРКО ЂУРИЋ