Међународни односи

Ђуровић: Србија је спремна да испуни све процедуралне захтеве

Шеф сталне делегације у Парламентарној скупштини Савета Европе, Александра Ђуровић, говорила је о унапређењу мониторинг процедуре ове организације на Јесењем пленарном заседању Парламентарне скупштине у Стразбуру. Парламантарна скупштина Саветa Европе разматрала је током заседања унапређење процеса праћења испуњавања дужности и обавеза чланица у овој организацији.

„У дебати је потврђен значај мониторинга и оцењено да ће његова улога с временом додатно расти,посебно када се буде применило правило да се мониторинг може успоставити за све чланице, а не само на новопридошле“, истакла је Александра Ђуровић. Она је појаснила да резолуција, такође, препоручује неопходност даљих побољшања у демократским процедурама земаља под мониторингом, али је овог пута Србија изузета, што указује на напредак у демократском и институционалном развоју земље, чиме Србија апсолутно заслужује да пређе у следећу фазу релаксиранијег праћења - пост-мониторинг дијалог. “Србија је спремна да испуни све процедуралне захтеве и оконча мониторинг процес. У јануару смо отпочели процес преговарања са Европском унијом и потпуно смо посвећени предстојећим реформама нашег друштва и очекујемо да ћемо у наредних пет година хармонизовати законодавство са правним тековинама ЕУ“ , закључила је Александра Ђуровић.

Делегација Србије је на посебном састанку разговорала са известиоцима Мониторинг комитета за Србију, Индреком Саром (Естонија) и Самадом Сеидовим (Азербејџан). Том приликом, известиоцима су предочени последњи кораци у имплементацији демократских стандарда Савета Европе у Србији, упознати су са новим законским решењима и динамиком спровођења реформи и процеса интеграције у Европску унију, а договорена је и следећа посета известилаца Србији за крај месеца.

Током заседања, посланици из преко 50 држава чланица, посматрача и партнера у демократији расправљали су и о ситуацији у Украјини и насиљу терориста у Сирији и Ираку, о чему је усвојена и посебна резолуција.