Народна скупштина

Божић: Нападом на децу Ђилас показао бестијалну агресију

Заменица председника Посланичке групе ''Александар Вучић - За нашу децу'', Сандра Божић у својству известиоца скупштинског Одбора за културу и информисање у делу седнице на којој се расправљало о кандидатима за члана Савета РЕМ-а, истакла је да је један од основних задатака Регулатора унапређивање квалитета и разноврсности услуга електронских медија, затим очување, заштита и развој слободе мишљења и изражавања а у циљу заштите интереса јавности у овој области као и заштите корисника услуга електронских медија. Савет Регулатора има девет чланова који се бирају из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

''Истакла бих чињеницу да право предлагања кандидата за чланове Савета имају надлежни одбор Народне скупштине, затим надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине о којем ћемо данас говорити, универзитети акредитовани у Републици Србији, удружења издавача електронских медија и удружења новинара у Републици Србији, затим удружења филмских, сценских и драмских уметника и удружења композитора, удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, национални савети националних мањина, као и цркве и верске заједнице. Ово је изузетно важно назначити, јер су у овој законској одредби садржани основни принципи демократског одлучивања и право слободе предлагања кандидата свих структура нашег друштва'', навела је Божић.

Божић је истакла да иако многи овај аспект оспоравају, Савет Регулатора је, у складу са одредбама Закона, самосталан и независтан у доношењу одлука и између осталог, врло активан у свом раду, што показује чињеница да је у 2020. години одржао 36 седница на којима је донето 690 одлука. Тако су, додала је Божић, у прошлој години продужене 3 дозволе за пружање медијских услуга, издато 16 а продужено 20 дозвола на основу захтева, затим 5 дозвола за пружање медијских услуга је престало да важи, дато је 14 сагласности на промену власничке структуре и друго. Такође, Савет Регулатора, иако стално критикован по овом питању, између осталог, донео је 3 мере опомене, 6 мера упозорења и 3 мере привремене забране објављивања програмског садржаја. Савет Регулатора дужан је да при изрицању мера, поштује начела објективности и непристрасности.

Божић је нагласила да је Одбор за културу и информисање на седници одржаној 6. априла 2021. године донео Одлуку о покретању поступка за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије.

''Поступајући по тачки 5. ове одлуке, а у складу са чланом 10. став 1. Закона о електронским медијима, Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије који се бира на предлог надлежног одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине објављен на интернет страници Народне скупштине 6. априла 2021. године. Такође, Јавни позив је истог дана уручен и надлежном одбору Скупштине Аутономне покрајине Војводине. На основу Јавног позива, овај овлашћени предлагач, имао је рок од 15 дана, од дана објављивања Јавног позива, да Одбору достави образложени предлог два кандидата за члана Савета Регулатора. Рок за предлагање кандидата истекао је 21. априла 2021. године, а овлашћени предлагач је истог дана доставио Одбору образложени предлог два кандидата. Одбор је на седници одржаној 28. априла 2021. године, обавио јавни разговор са кандидатима за члана Савета Регулатора, у складу са чланом 11. став 8. закона. На овој седници Одбора, кандидати су имали прилике да се представе, док су сви чланови  и заменици чланова Одбора, као и други заинтересовани народни посланици, имали могућност да кандидатима поставе питања везана за њихово професионално искуство и рад у струци, односно о томе како виде свој будући рад у Савету Регулаторног тела за електронске медије'', рекла је Божић.

Божић је нагласила да свако од нас мора и обавезан је, да осуди неморалне политичке амбиције оних који нападају оно што је свима нама најдрагоценије, а то су деца. Јер, деца се чувају, деца се штите, деца не служе као средство и изговор за политичку инфериорност у политичкој арени неталентованих тајкуна.

''Нападом на сина председника Александра Вучића, Данила Вучића, Ђиласови медији као његов први мегафон показују сву моралну, интелектуалну и политичку јаловост, бестијалну агресију према људима које сматрају својим непријатељима и непрегледне размере похлепе која их нагони да газе и преко туђих живота у пакленој намери да намире своју вечну глад за новцем и влашћу'', закључила је Божић.

 

 

Извор: Танјуг