Народна скупштина

Мали: Србија спремна за примену Закона о пореклу имовине

Србија је спремна за примену Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, рекао је министар финансија Синиша Мали и најавио да ће се први на удару усвојених решења наћи она лица код којих је највећа несразмера између законитих прихода и расхода.

Мали је у Скупштини Србије подсетио да примена тог закона почиње 12.марта, оцењујући да ће се њиме повећати ефикасност борбе против корупције и спречити могућности пореске утаје и нелегалног стицања имовине.

Када је реч о изменама о којима посланици данас расправљају, Мали је објаснио да се ради о промени израза.

Предложена је, измена израза  незаконито стечена имовина у имовина на коју се утврђује посебан порез, како се овај израз не би поистовећивао са изразом имовина проистекла из кривичног дела.

Предложено је и додавање израза издаци за приватне потребе физичког лица, који је дефинисан као издаци које је физичко лице имало за приватне потребе, а ради утврђивања порекла прихода које је стекло физичко лице, а није их потрошило на стицање имовине.

Мaли је рекао да се закон односи на сва лица која поседују имовину која се не може оправдати њиховим законитим приходима, као и да предвиђа могућност испитивања целокупне имовине физичких лица, нарочито непокретности, удела у правном лицу, моторних возила, пловних објеката и ваздухоплова, тедних улога и готовог новца, као и других имовинских права.

Како је истакао, закон се односи на све грађане, чиме се, каже, искључује свака евентуална селективност у њиховој примени.

Предвиђено је, према речима министра, оснивање посебне организационе јединице Пореске управе за обављање послова одређених Законом.

Терет доказивања увећања имовине у односу на пријављене приходе физичког лица је на Пореској управи, а на физичком лицу је терет доказивања да је на законит начин стекло имовину у делу у коме увећање његове имовине није у складу са пријављеним приходима, рекао је Мали.

Мали је додао да ће јединице Пореске управе утврђивати увећање имовине физичких лица на основу података којима располаже и података које прикупи од других органа и организација, правних или физичких лица.

Рекао је да је оквиру Пореске управе формиран Сектор за порекло имовине, који ће се бавити тим пословима, а који за почетак броји око 20 инспектора.

Такође је истакао, систематизацијом је планирано да их буде 60.

Ови инспектори тренутно пролазе и додатне стручне обуке, у чему имамо помоћ и подршку Међународног монетарног фонда. Као што видите, потпуно смо спремни за примену овог закона, рекао је Мали. 

 

Закони важни за енергетски сектор и енергетску ефикасност

Мали је представио у Скупштини Србије два законска предлога, која су важна за енергетски сектор и за повећање енергетске ефикасности.

Једним се, како је пренео посланицима, предвиђа давање државне гаранције за изградњу најсавременијег система за пренос електричне енергије, а другим се омогућава извођење радова на повећању енергетске ефиканости зграде ВМА у Београду.

Говорећи о Предлогу закона о давању гаранције Србије у корист Немачке развојне банке ''KfW", а по задужењу Акционарског друштва ''Електромрежа Србије'', Мали је рекао да се гаранција даје на износ од 40 милона евра, а на име обавеза из Споразума о зајму за спровођење Регионалног програма за енергетску ефикасност у преносном систему.

Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему основан је ради обезбеђења националне енергетске безбедности земље и замене дотрајале мреже нижег напонског нивоа, системом већег капацитета и вишег напонског нивоа.

''Пројекат има огроман национални и регионални значај, јер ће омогућити транс-национални пренос енергије на великим растојањима уз минималне губитке, спајајући тржишта источне и западне Европе и гарантујући сигурно и стабилно снабдевање домаћих потрошача довољним количинама квалитетне електричне енергије'', рекао је Мали.

Мали је додао да се реализацијом пројекта отвара могућност да електроенергетски систем Србије искористи свој географски положај и потенцијал, односно да у ближој будућности преузме улогу регионалног лидера у области електроенергетике.

Када је реч о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између Србије и Немачке развојне банке за пројекат ''Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања - Озелењавање јавног сектора''.

''Вредност споразума је 50 милиона евра, а новац ће бити искоришћени за унапређење система енергетске ефиканости зграде ВМА у Београду'', поручио је министар.

Мали је рекао да ВМА одступа од савремених стандарда енергетске ефикасности, и после скоро четири деценије рада, зграда, техничке инсталације и дистрибутивни системи захтевају обнову, односно треба извршити њихово побољшање и одређене грађевинске интервенције како би се омогућила уштеда енергије.

Мали је нагласио да је Влада Србије веома посвећена унапређењу енергетске ефикасности и један од циљева у тој области јесте повећање енергетске ефикасности у свим секторима.

''Постоји велики потенцијал за уштеду енергије и трошкова у свим јавним објектима, а посебно у болницама које имају високу и константну потрошњу енергије, јер раде 24 сата дневно, непрекидно целе године. То важи и за Војномедицинску академију која је једна од највећих болница у Европи, изграђена 1981. године'', напоменуо је Мали.

 

 

Приоритет рада Владе Републике Србије је борба против корупције

Мали је полемисао са послаником Јединствене Србије Драганом Марковићем Палмом, који му је замерио што му се једном није јавио на телефон.

"Поштовани посланиче Палма, нисмо се ми мали број пута чули и у животу и у пословној сарадњи, али није важно. На тај ваш коментар да се нисам једанпут јавио, стварно нећу да одговарам, да не бих причао о томе колико сам се пута јавио и како смо неке ствари решавали, углавном када је вама требало нешто. На тај ниво нећу да се спуштам и нека сте ви у праву", поручио је Мали Марковићу.

Мали је рекао да ће Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу о којем се данас расправља односити на све грађане и да је борба против корупције приоритет владе.

 

 

 

 

Извор: Танјуг/РТС 2