Народна скупштина

Мартиновић: У Србији мора да се елиминише сваки вид дискриминације

Народна скупштина је започела расправу о Предлогу закона о студентском организовању и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, које је народним посланицима образложио овлашћени представник предлагача, потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић.

Шеф посланичке групе Српске напредне странке Александар Мартиновић је рекао да Предлог закона о високом образовању није баш тако идиличан, као што на први поглед изгледа.

"Проблематичан члан 20. предлога закона који се односи на члан 93., наиме ви онемогућујете наставницима којима је продужен радни однос дакле после навршених 65 година живота буду бирани у органе високошколске установе и њених организационих јединица. Тиме кршите члан 21. Устава Републике Србије, где се забрањује свака врста дискриминације, између осталог и дискриминација по основу година живота", рекао је Мартиновић.

"Решењем које је предвиђено у члану 20. повређује се принцип равноправности, јер се дискриминишу наставници и забрањује се да буду бирани у органе високошколске установе и то само по основу година живота", истиче Мартиновић.

"Желим да вам кажем  да правни прописи Републике Србије не праве разлику између две врсте радних односа, између радних односа који подразумевају сва права и обавезе, и радних односа у којима нека права и обавезе не постоје. И зато не може да се деси ово што сте ви предвидели да постоје две врсте наставника", рекао је Мартиновић.

"Категорија наставника који немају сва права из радног односа само зато што су навршили 65 година живота и ви на тај начин дискриминишете старије од 65 године живота, а којима је продужен радни однос на факултетима у Републици Србији. Ова одлука је дакле заиста веома спорна и са становишта Устава и са становишта Закона о раду. Ваше позивање на аутентично тумачење Закона о високом образовању који је Народна скупштина усвојила почетком ове године, апсолутно не стоји господине министре зато што се то аутентично тумачење односи на дефинисање једне одредбе Закона о високом образовању, према којој декан, дакле пословодни орган не може да буде наставник који није у сталном радном односу, дакле тај закон се односи на декане а ово што ви предлажете односи се на друге органе високошколских установа као што су Наставно-научно веће и Савет факултета", закључује Мартиновић.

 

 

Извор: Танјуг/РТС 2