Народна скупштина

Обрадовић: Увођење електронског печата до ефикасније јавне управе

"Успостављање квалификованог електронског печата за државне и друге органе повећаће ефикасност јавне управе, имајући у виду да је њена трансформација у ефикасан сервис грађана један од циљева ове Владе. Економична и транспарентна јавна управа, могућност да органи електронски размењују документа међусобно и са грађанима, добиће свој пун смисао успостављањем квалификованог електронског печата“, поручила је министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић, образлажући Предлог закона о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа на данашњој седници Народне скупштине.

У досадашњој пракси, у складу са важећим Законом о печату државних и других органа, био је познат само печат у форми отиска. Министарство и Влада су се определили да исти не укидају, јер се и у нашој, али и међународној пракси за поједине врсте послова исти и даље користи, навела је Обрадовић. Обрадовић је додала да се овим Предлогом закона уређује намена, садржина, изглед и употреба квалификованог електронског печата, када у вршењу послова из свог делокруга државни и други органи, имаоци јавних овлашћења  и појединци када врше јавна овлашћења која су им поверена законом размењују документарни материјал, који је припремљен или настаје у њиховом раду електронским путем.

Усвајањем овог Предлога закона врши се, између осталог, усаглашавање постојећег Закона о печату државних и других органа са до сада донетим законима којима се уређује функционисање електронске управе, а поступак давања сагласности на садржину и изглед печата спроводи се на исти начин за обе врсте печата. Такође, предвиђено је да ће се поступак давања сагласности на садржину и изглед печата одвијати путем електронске услуге на Порталу еУправа, без обзира на форму печата, а рок од три дана од дана подношења уредног захтева у којем Министарство државне управе и локалне самоуправе даје сагласност није мењан, истакла је Обрадовић и додала да ће Министарство настојати да и убудуће одржи ефикасност када је у питању рок за давање сагласности за садржину и изглед обе врсте печата.

"Предлог овог закона даће нову димензију у раду свих органа који су истим обухваћени, што се односи на преко 10.000 органа који ће сада имати могућност да употребљавају и електронски квалификовани печат. Позивамо све органе на које се Предлог закона односи да у оквиру послова које обављају препознају предности примене електронског квалификованог печата и електронске комуникације, да затраже сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе и прибаве електронски печат и где је год могуће у вршењу својих послова поставе себи као приоритет да папирне документе у комуникацији са другим органима и грађанима замене електронским документом", закључила је Обрадовић.

Народна скупштина започела је данас начелни претрес о више предлога закона, међу којима је и Предлог закона о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа, а Обрадовић је позвала народне посленике да у Дану за гласање усвоје овај Предлог закона.

 

 

Извор: Танјуг/РТС2