Народна скупштина

Вујовић о амандманима на Монтреалски протокол

Министарка за заштиту животне средине Ирена Вујовић говорила је у парламенту о Предлогу закона о потврђивању Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач.

"Потврђивање тог амандмана значајно је јер ће контролом потрошње и употребе флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, државе потписнице допринети спровођењу Париског споразума, односно смањењу емисија тих гасова и глобалног пораста температуре", рекла је Вујовић.

Након ратификације, Србија ће моћи да аплицира за финансијску и техничку подршку и помоћ Мултилатералног фонда за имплементацију Монтреалског протокола, што ће бити од великог значаја и у процесу придруживања Европској унији.

Тим поводом нагласила је да Србија успешно спроводи све мере Монтреалског протокола, које се односе на државе у развоју и до сада је постигла веома добре резултате.

"Монтреалски протокол се показао као један од најуспешнијих медународних докумената из области заштите животне средине, који је допринео обнављању озонског омотача", рекла је Вујовић.

Додала је да је 2016. године у Кигалију у Руанди усвојен је пети амандман на Монтреалски протокол, којим се флуоровани гасови са ефектом стаклене баште, алтернативне супстанце за супстанце које оштећују озонски омотач, уводе у Монтреалски протокол. Ратификовале су га 124 државе.

Обавеза сваке државе након ратификације јесте успостављање система контроле промета тих супстанци, што је у Србији успостављено кроз систем издавања увозних и извозних дозвола.

Према њеним речиима, изводење квота за државе у развоју почиње 2024. године, а потом следи поступно смањивање потрошње до одреденог нивоа, по јасно дефинисаној динамици.

Вујовић је рекла да испуњава и обавезу достављања годишњег извештаја о потрошњи и употреби флуорованих гасова Озонском секретаријату.

Имајући у виду да су флуоровани гасови са ефектом стаклене баште заступљени у многим секторима као саставни део расхладних уредаја и система, једна од предности за развој привреде која ратификује Кигали амандман јесте могућност трговине флуорованим гасовима са државама потписницама.

Подсетила је да СФРЈ ратификовала Бечку конвенцију о заштити озонског омотача 1990. године, а Монтреалски протокол 1991. године, а као наследних тих ратификација

2005. године и четири амандмана на Монтреалски протокол.

 

 

Извор: Танјуг/РТС 2