Народна скупштина

Вујовић: Строга правила за коришћење биоцидних производа

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, образлажући Предлог закона о биоцидним производима, истакла је да су неопходна строга правила и процедуре коришћења тих производа како би се утврдило да је производ прихватљив и да није штетно по здравље људи, животиња и животну средину.

"Законом се осигурава да у Србији буду само биоцидни производи који немају штету по здравље људи, животиња и животне средине", рекла је Вујовић.

Вујовић је рекла и да је основни циљ тог закона заштита здравља људи, животиња и заштита животне средине, али и побољшање транспарентности.

Рекла је и да ће новим законом бити постигнута максимална усклађеност са прописима ЕУ, односно са уредбом о биоцидним производима, као и да ће се увести нова правила за коришћење биоцидних производа на тржишту.

Закон ће, како је рекла Вујовић, уредити листе активних супстанци.

Такође, биће уређени и поступци на основу којих се биоцидни производи чине доступним на тржишту и користе, као и истраживања и развој, класификација, паковање, обележавање, оглашавање и безбедносни лист биоцидног производа, рекла је Вујовић.

Говорећи о изменама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Вујовић наводи да је циљ усклађивање прописа у оквиру преговарачког поглавља 27 и померање рокова.

"Стари рок је истекао 2020. године, а нови рок за издавање дозвола је 31. децембар, 2024. године. Рок се помера због спречености оператера да комплетирају документацију", рекла је Вујовић.

 

 

Извор: Танјуг/РТС 2