Вести

Весић: Решавамо проблем управљања отпадом у Расинском и Пчињском округу

Пројектом интегрисаног управљања чврстим отпадом у Крушевцу и Врању, фаза 1, који је данас представљен, обухваћена је изградња регионалних санитарних депонија са линијом за сепарацију комуналног отпада, третман процедних вода, компостирање зеленог отпада, систем за искоришћавање депонијског гаса и набавка приоритетне опреме за сакупљање отпада.

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије Горан Весић, рекао је на представљању пројекта да он покрива и околне општине у Расинском и Пчињском округу, које ће свој комунални отпад одлагати на регионалним санитарним депонијама у Крушевцу и Врању.

"Немачка "KfW" банка обезбедила је 28 милиона евра у виду кредита, а новац ће бити враћан тако што ће 70 одсто платити Влада Србије, а 30 одсто локалне самоуправе", рекао је Весић и додао да је планирано да се пројекти заврше до краја 2026. године.

Према његовим речима, са овим пројектом се касни из разних разлога, али се сада очекује да до октобра буде готова документација, да се тада распише тендер за извођача који би се знао до јануара и да пројекат буде готов до краја 2026. године.

Весић је истакао да је са "KfW" рађено и на пројекту изградње пречистача отпадних вода и то успешно.

"Имамо укупно 43 пречистача, анализирали смо њихов рад и утврдили да неки и не раде добро, да неки раде са смањеним капацитетом, али онај у Врању ради добро", рекао је Весић.

Додао је да ће држава регулативом коју ће донети уједначити стандарде за пречистаче и да ће они, без обзира ко је финансијер или извођач морати да задовољавају стандарде Европске уније и када је реч о муљу и другим нус-продуктима и слично.

 

 

 

 

Извор: Танјуг