Народна скупштина

Одржана прва седница савета Владе за родну равноправност

 

Данас је Савет Владе за родну равноправност одржао прву седницу у мандату ове Владе која је формирана 27.јула 2012. године. Нова Влада Републике Србије посебно поклања пажњу родној равноправности и спречавању насиља над женама. 

У том смислу је Влада Републике Србије први пут одредила државног секретара за питање родне равноправности  мр Стану Божовић . Влада Србије је 28.2.2103. године потписала и Комит кампању УН где се обавезала да ће посебно бити посвећена борби против сваког вида насиља и дискриминације жена. Министарство рада, запошљавања и социјалне политикр усвојило је посебан Протокол о поступању центара за социјални рад-органа старатељства у случајевима насиља у породици и над женама у партнерским односима. 

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике мр Стана Божовић нагласила је да истраживања и резултати показују да још нисмо постигли пуну родну једнакост жена и мушкараца и постигли да се стандарди родне равноправности поштују. Она је изразила задовољство што је на дневном реду Владе, три месеца пре предвиђеног рока (по плану рада Владе био је предвиђен 31.август) Конвенција Савета Европе о борби против насиља над женама и насиља у породици. Она је изразила посебно задовољство што је на дневном реду Владе, три месеца пре предвиђеног рока (по плану рада Владе био је предвиђен  31.август) Конвенција Савета Европе о борби  против насиља над женама и насиља у породици. Државна секретарка Божовић је подсетила да је Републике Србија 4.априла 2012. Године потписала Конвенцију Савета Европе. Ова Конвенција ће обезбедити ефикасне мере заштите и пружање помоћи жртвама насиља као и функционисање националних механизама за спречавање и кажњавање починилаца насиља над женама.

Шефица Кабинета министарке за енергетику и заштиту животне средине , Марија Блечић истакла је да се и Српска напредна странка од свог оснивања бави питањем родне равноправности, спречавањем насиља над женама и афирмацијом жена у друштвеном и политичком животу.

На седници је усвојен План рада Савета за родну равноправност у периоду од 2013 до 2016.године и одређен је заменик-ца председнице Савета за родну равноправност, Славка Лакићевић, помоћница министарке здравља.

Савет Владе за родну равноправност чини деветнаест чланова (државних секретара, помоћника министара, представника цивилног друштва, научних радника ) који ће у мандату овог Савета обавити евалуацију до  сада оствареног и сходно томе предложити мере за унапређење политика родне равноправности и упутити мишљење Влади Републике Србије.

Чланови Савета су мр Стана Божовић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Марија Блечић, шефица Кабинета министра енергетике, развоја и животне средине,  Драган Стевановић, државни секретар у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, Предраг Перуничић, државни секретар у Министарству омладине и спорта, мр Владимир Божовић , државни секретар у Министарству унутрашњих послова, Гордана Предић, државна секретарка у Министарству културе и информисања, Мухедин Фијуљанин, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Славка Лакићевић , помоћница министарке здравља, Роксанда Нинчић, помоћница министра спољних послова, Јасмина Бенмансур, помоћница министра правде и државне управе, Драгана Радојичић, шефица одсека у Канцеларији за европске интеграције, Љиљана Недељковић, секретарка Националне службе за запошљавање, Драгана Ђоковић Папић, шефица одсека у Републичком заводу за статистику, др Станислава Оташевић, директорка центра за промоцију здравља жена, проф.др Гордана Гасми, Универзитет Сингидунум, проф.др Зорица Мршевић, Институт друштвених наука, Милан Пантелић Геј Стрејт Алијанса, проф.др Гордана Духачек, Центар за студије рода и политике, проф.др Наташа Госпић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, др Љиљана Богавац, заменица директора Инцест траума центра.

У односу на план рада Савета за родну равноправност до 2016.године Савет ће посебну пажњу посветити следећим областима :

1.

Република Србија је 2009.године усвојила Националну стратегију за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности.

-2010. године  усвојен је Акциони план уз ову стратегију

-2010. године усвојен је и Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности УН-жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015.)

-2011. Године усвојена је Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима.

-Све три стратегије, односно акциони планови истичу 2015.године и пред Републиком Србијом ће се врло брзо јавити потреба да се донесу одлуке о њиховом продужењу или престанку примене.

2.

Влада Републике Србије приводи крају поступак предвиђен за примену и достављање Народној скупштини, Нацрт закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.

Насиље над женама и насиље у породици , представљаће једну од основних области којима ће се бавити Савет за родну равноправност, услед алармантног стања по овом питању.

-Према подацима центра за социјални рад у Републици Србији је у 2012.години пружена помоћ за 9.325 жртава насиља у породици од којих су 4.838 биле деца и млади.

-Центри за социјални рад су изрекли на основу својих овлашћења 491 меру заштите (издавање налога за исељење из породичног стана или куће без обзира на право својине, забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености)

-Eвидентиран је 6.121 насилник (родитељ, партнер једног од родитеља, браћа, сестре и други чланови породице)

-Велики број жена је и смртно страдао пд насилника. У 2012. Њих 28 а у 2013. До 8.марта, 10.

-Резултати показују да у Србији свака друга жена трпи неки вид насиља, физичко, психичко, сексуално, економско...

 

-Оно што забрињава је да од укупног броја пријављених случајева, МУП прекршајно   процесуира свега око 10%, такође, имамо случајева где изостаје и асистенција полиције по позиву.