Проф. др Александра Томић - 25.01.2012.

Други доказ томе који указује намеру ове власти да у 2012. години се још горе понаша према буџету је одлука од 29.12.2011. о изменама и допунама Закона о фонду за заштиту животне средине која је прошла заједно са буџетом тако неприметно и на основу тих измена видећете да је држава једноставно кроз фонд дозволила јавно приватно партнерство приватним предузећима и банкама и отворила могућност израде и финансирања и припрема пројеката и израде пројеката који се односе не само за животну средину него и за енергетску ефикасност, него и за део који се односи на санацију терена по питању ванредних ситуација. Једноставно, на овај начин долази до једне на мала врата приватизације односно комерцијализације овог сектора. Интересантно је да ова одлука важи само за 2012. годину када је одлука Владе Републике Србије да има одређени програм по којем ће ово финансирати, али има и неку одлуку у којој неће спроводити Закон о заштити животне средине до краја где по принципу загађивач плаћа, односно из кога треба да се пуни буџет и овај фонд неће спроводити до краја 2012. године.

На основу свега овога ви можете проценити да у ствари наш закључак који је са почетка ове конференције био показује да ова власт једноставно и несавесно руководи се у овој области, али и на крају оно што смо сви свесни у нашем окружењу, то је да без поштовања одређених закона и документације и експлоатације природних ресурса ми имамо разарање система природног богатства у Србији.
Уколико имате неко питање, спремни смо да одговоримо?

Новинар: Реците нам око ове анализе, ко је то радио?
Александра Томић: Савет за природне ресурсе у свом раду састоји се из четири одбора из различитих области. Међутим, ми поред те четири области које пратимо, које су наравно везане и за рад Министарства  животне средине, имамо и шест радних група. Једна од радних група је она која обухвата економске анализе, значи састављена је из тима економиста који су радили анализу како буџета у сарадњи са Економским саветом СНС, тако и онај део који се односи на људе који се баве искључиво заштитом животне средине.

Јел има још неко питање? Уколико немате питања, ја сам позвала моје колеге и хтела сам у ствари да представим људе који су део тима Савета за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи развој који се баве различитим темама. Наш савет који иначе броји око 150 чланова тренутно, од тога имамо преко 40 доктора наука, 30 професора приватних и државних универзитета који активно учествују у писању одређених програмских начела, онај део који се односи на стратегије и акционе планове па чак и предлоге пројеката и сарађују у овој области са људима који су од струке из иностранства. Овим људима то није хоби него једноставно свакодневни посао и као такви ми имамо у свом саставу и три члана Српске академије наука, чак једног имамо члана Руске академије наука и добитника награде за „Еко иновацију“ Руске академије наука за 2011. годину. Тако да оно што је суштина и нашег програма и деловања то је интегрално управљање одрживим ресурсима да би једоставно сачували и здравље становништва и наше богатство и на крају крајева створили могућност за отварање „зелене производње“, за отварање нових радних места у смислу социјалног предузетништва и онај део који се односи на заустављање пропадања уопште економског система Србије.
Ако немате више питања, ја вам се захваљујем!