Бакарец: На скупу "Србија наде." показаћемо шта је пристојна Србија