Стефановић: Људи су разумели да их не ограничавамо, већ штитимо