Весић: Слике из "Југоекспорта" изложене у Конаку кнегиње Љубице