Вујадиновић: Опозиција учествовала у формулацијама закона о отпаду