Вујовић: Улажемо у заливне системе како би подигли квалитет зеленила