Вујовић: Заменом котлова и пошумљавањем до чистог ваздуха