Годишњи финансијски извештај за 2019. годину са бар кодом